PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE

1. Splošne določbe 
Organizator nagradne igre “Darilni bon v vrednosti 50 eur”, je podjetje SUNNIVIT d.o.o., Prešernova ulica 2, 5220 Tolmin, (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od nedelje 14.4.2024 do sobote 20.4.2024 do 23:59. Nagradna igra poteka na družabnem omrežju Facebook na naslovu https://www.facebook.com/Sunnivit/. Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka ali Instagrama in ni povezana s Facebookom kot podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradni igri, prejme organizator nagradne igre.

 

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri 
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri bodo sodelovali vsi, ki so izpolnili navodila, ki jih zahteva objava na https://www.facebook.com/Sunnivit/. Sodelovanje v nagradni igri ni možno za zaposlene v podjetju Sunnivit d.o.o. in njihove ožje družinske člane.
3. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev
Obiščite našo stran na Facebooku, pod objavo o nagradni igri v komentar napišite s kom bi delili nagrado ali nam pošljite sporočilo z vašim najljubšim sadjem na info@sunnivit.si. Nagradna igra se konča 20.4.2024 ob 23:59. Organizatorji bodo med vsemi ustrezno prijavljenimi izžrebali enega zmagovalca, ki bo prejel Darilni bon v vrednosti 50 eur. Vsi sodelujoči se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo, da lahko objavimo njihovo ime in priimek oz. uporabniško ime, s katerim so sodelovali v nagradni igri, na Facebook strani https://www.facebook.com/Sunnivit/ dodatno pa jih o nagradi obvestimo tudi preko zasebnega sporočila.

 

4. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad 
Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani podjetja SUNNIVIT d.o.o. . Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajenca v roku treh (3) dni po razglasitvi prejeti potrebne osebne podatke: ime in priimek, naslov, telefonsko številko in davčno številko. V kolikor nagrajenec ne pošlje podatkov v tem roku, se žrebanje ponovi. Posredovanje vseh teh podatkov na e-pošto ali preko zasebnega sporočila je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, zamenjava vrednosti nagrade v produkte, ki jih ponuja podjete SUNNIVIT d.o.o. pa je do 31.12.2023.
5. Nagrada 
Darilni bon v vrednosti 50 eur vam pošljemo po e-pošti, najkasneje v roku enega (1) tedna po prejemu zahtevanih podatkov s strani nagrajenca na mail info@sunnivit.si ali preko zasebnega sporočila.
6. Davki in akontacija dohodnine 
Nagrajena oseba je po zakonu davčni zavezanec. Organizator nagradne igre SUNNIVIT d.o.o. se zavezuje poravnati akontacijo dohodnine v primeru, da gre za posamezno nagrado, katera vrednost presega 42 €. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.
7. Odgovornost 
Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.
8. Pravila nagradne igre 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani strani organizatorja. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/Sunnivit/, vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre.
9. Varovanje osebnih podatkov 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Organizator nagradne igre si pridružuje pravico do uporabe podatkov pridobljenih z nagradno igro v marketinške namene. Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s podatki udeležencev ravnal skrbno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli zahtevajo vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave njihovih osebnih podatkov za promocijske namene, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Trebnje, 13.4.2024
Sunnivit d.o.o.